Ευκαιρίες Καριέρας

Οι συνεχείς ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσης και εργασιακής εμπειρίας δίνονται στο πλαίσιο ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με δυνατότητες εξέλιξης κάθε εργαζομένου.
Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@jotis.gr ή στο fax 210 57 69 101.