Κοινωνικό Έργο

Ο κοινωνικός ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας. Μέσα από δράσεις και συνεργασίες με κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Φιλανθρωπικά και μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, είμαστε σε συνεχή εγρήγορση να προσφέρουμε τη βοήθεια και τη στήριξή μας.

Κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού έργου που αναπτύσσει η ΓΙΩΤΗΣ διαχρονικά αποτελεί το ΠΑΙΔΙ. Στο πλαίσιο αυτό είναι ενεργός υποστηρικτής των ιδρυμάτων: ΕΛΠΙΔΑ, Χαμόγελο του Παιδιού, Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Μέριμνα, Ίδρυμα Βηθλεέμ, Ίδρυμα Αρωγή, ενώ έχει προχωρήσει στην καθιέρωση θεσμού υποτροφιών άπορων παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μητέρων για τη σωστή και υγιεινή διατροφή των παιδιών τους, συνιστά χώρο φροντίδας από την ίδρυση της ΓΙΩΤΗΣ, και πραγματώνεται μέσα από ειδικές εκδόσεις βιβλίων σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές και Πανεπιστήμια.

Δείχνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας στο θέμα της αποδοχής και της στήριξης της ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ευκαιριών και δυνατοτήτων. Για το λόγο αυτό σημαντικό μέρος της εταιρικής ευθύνης της ΓΙΩΤΗΣ κατέχει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, μέσω της ενίσχυσης του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αγ. Νικόλαος».

Με την ίδια φιλοσοφία στηρίξαμε το 3o Διεθνές Φεστιβάλ Emotion Pictures με τίτλο «Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό με αφετηρία την τέχνη που στοχεύει στην ανάπτυξη διευρυμένου διαλόγου για την ουσιαστική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Η αναπηρία, ο πόλεμος, οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας και η καταστροφή του περιβάλλοντος ήταν τα κεντρικά θέματα που προκάλεσαν τον κοινωνικό προβληματισμό χιλιάδων ατόμων που συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ προσφέρει σταθερά τη στήριξή της και ενισχύει τις πρωτοβουλίες σημαντικών κοινωνικών φορέων, φιλανθρωπικών σωματείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • ΕΛΕΠΑΠ   
  • MDA Hellas 
  • Γραμμή Ζωής (Lifeline Hellas)  
  • Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής  
  • «Σπίτι της Κύπρου»
  • Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού
  • Μητρόπολη Περιστερίου
  • Δήμος Περιστερίου

Παράλληλα η ΓΙΩΤΗΣ ενισχύει υλικά και ηθικά περιοχές που έχουν βρεθεί σε έκτακτες συνθήκες (σεισμοπαθείς και πυρόπληκτες περιοχές) ή έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας (Κύπρος, Βοσνία, Αλβανία, κ.λ.π.).

Ο σεβασμός στον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα δενδροφύτευσης που διοργανώνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο αθλητισμός συμπληρώνει την κοινωνική δράση της ΓΙΩΤΗΣ μέσα από την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.