Ποιοτικός Έλεγχος

Hδιεύθυνση « Έρευνας & Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας», αποτελείται από 4 εργαστήρια (Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελέγχου Ποιότητας, Μικροβιολογικών Αναλύσεων και Ενόργανης Ανάλυσης) τα οποία είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους επιστήμονες (Χημικούς, Γεωπόνους, Χημικούς Μηχανικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Βιολόγους κ.λπ.).

Τα εργαστήρια αυτά είναι εξοπλισμένα με αναλυτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τόσο για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων της εταιρείας όσο και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 800 τ.μ.

Στα εργαστήρια της διεύθυνσης «Έρευνας & Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας» πέρα από τις κλασικές αναλυτικές τεχνικές λαμβάνουν χώρα και οι ακόλουθες εφαρμογές:

 

• Αέρια χρωματογραφία /φασματοσκοπία μάζας GC/MS: Ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε ποικιλία Α΄ υλών και προϊόντων

• RT-PCR: Αναλύσεις Α΄ υλών και προϊόντων για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMO) ή ακόμα και για πιστοποίηση παρουσίας ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών

 (π.χ. Salmonella sp., E. Sakazaki)

• ELISA: Αναλύσεις για επιμολυντές όπως Μυκοτοξίνες και Αλλεργιογόνα

• Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και αέρια χρωματογραφία (GC) για μετρήσεις βιταμινών και ανάλυση προφίλ λιπαρών οξέων

• Ατομική απορρόφηση (AAS) για αναλυτικό προσδιορισμό μετάλλων και βαρέων μετάλλων

• Ενζυμικές Αναλύσεις για παραμέτρους όπως Θειώδη, Γλυκόζη, Ζάχαρη, Λακτόζη και άλλα σάκχαρα

• Μικροβιολογικές Αναλύσεις Βιταμινών

• VIDAS: Αυτόματος Πολυπαραμετρικός Αναλυτής για Ανίχνευση Παθογόνων Μικροοργανισμών

• Φασματοσκοπία Εγγύς Υπερύθρου FT-NIRγια ελέγχους ποιοτικής και ποσοτικής ταυτοποίησης συνταγών

• Rancimatγια τον έλεγχο της οξειδωτικής αντοχής των λιπαρών υλών

• Φασματόμετρο NMRMiniSpecγια τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας λίπους

• Ανάπτυξη και εφαρμογή ταχέων μικροβιολογικών τεχνικών