Στόχοι - Προοπτική

Στόχος της Γιώτης είναι να εξελίσσει ολοένα και περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων με νέες προτάσεις υψηλής διατροφικής αξίας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και έχουν φυσικά, λειτουργικά και ευεργετικά οφέλη στον οργανισμό και στην ποιότητα ζωής γενικότερα.


Απόρροια της φιλοσοφίας αυτής είναι η ένταξη 2 νέων κατηγοριών προϊόντων στη γκάμα των προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ το 2009: τη σειρά βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία ORGANIC και τη σειρά προϊόντων υγιεινής διατροφής με την επωνυμία FΥTRO.