Εγκαταστάσεις / Υποδομές

Στο ξεκίνημά της, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ κάλυπταν περίπου 300 τ.μ.  Σήμερα, καταλαμβάνουν 30.000 τ.μ. και διαθέτουν τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της Ευρώπης.

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός που έλαβε χώρα την τελευταία δεκαετία περιλαμβάνει κτιριακές επεκτάσεις, επεκτάσεις σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, αγορά νέων γραμμών παραγωγής, καθώς και νέες συσκευαστικές μηχανές:

• Για την παραγωγή βρεφικών τροφών (ανάμιξη και θερμική επεξεργασία, ξήρανση σε τύμπανα και συσκευασία)

• Για την παραγωγή και συσκευασία παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων προϊόντων, με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, ελέγχου βάρους και ελέγχου ύπαρξης ξένων σωμάτων

• Για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και σοκαλατοποιίας

• Για την πλήρη αυτοματοποίηση παραλαβής και μεταφοράς πρώτων υλών, παραγωγής βρεφικών τροφών, προϊόντων σοκολάτας και μιγμάτων, παρασκευής γλυκισμάτων και προϊόντων μαγειρικής

• Για την παραγωγή και συσκευασία γλυκισμάτων ψυγείου, χωρίς τη χρήση συντηρητικών

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό για την ποσοτική ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφών, αλλά και για την επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας και παραγωγής.

Από το 1995, όλα τα δεδομένα της εταιρείας καταχωρούνται και επεξεργάζονται σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων ελέγχου ποιότητας και προδιαγραφών, για την παρακολούθηση της πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της και την ολοκληρωμένη εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας προϊόντων.

Το 2004 ολοκληρώθηκε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα (Mantis), το οποίο χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως πρότυπο   ερευνητικό έργο. To ολοκληρωμένο αυτό λογισμικό, λειτουργεί ως υποβοηθητική πλατφόρμα του ERPSAP και καλύπτει το πλήρες φάσμα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και σχεδιασμού προϊόντων.