Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ απασχολούνται πάνω από 300 άτομα. Η εταιρεία φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό της να είναι άρτια καταρτισμένο, γι΄ αυτό και υποστηρίζει την εκπαίδευσή τους είτε με ειδικευμένα σεμινάρια είτε με μεταπτυχιακές σπουδές.

Όλοι οι άνθρωποι της ΓΙΩΤΗΣ ταυτίζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας με τους προσωπικούς τους εργασιακούς στόχους και η δουλειά τους χαρακτηρίζει το μεράκι και η αγάπη. Η εταιρεία προωθεί την ομαδικότητα και την καλή συνεργασία δίνοντας κοινούς στόχους στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την προώθηση προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα τμήματα της εταιρείας (Έρευνας και Ανάπτυξης, Ποιοτικός Έλεγχος, Marketing, Παραγωγή, Προμήθειες, Διακίνηση, Πωλήσεις, Εξαγωγές, Οικονομικές υπηρεσίες, Ιατρική Ενημέρωση) να είναι καθημερινά σε στενή συνεργασία και να συμπορεύονται προς τη βελτίωση των υπηρεσιών, την προώθηση των προϊόντων και την ανάπτυξη, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Ο άνθρωπος θεωρείται ως το πιο σημαντικό ατού της εταιρείας, γι΄ αυτό και η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους αποτελεί σημαντική και καθημερινή μέριμνά της . Οι άνθρωποί της αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, μιας και έχουν παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο στη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας. Η ΓΙΩΤΗΣ, αναγνωρίζοντας αυτό το πλεονέκτημα, προσπαθεί και διασφαλίζει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, την ποιότητα στην εργασία ενώ επιβραβεύει τους ανθρώπους της με τις εξής παροχές:

• Ετήσιο πριμ παραγωγικότητας

• Ετήσια επιβράβευση καλύτερων εργαζομένων

• Τράπεζα αίματος

• Ομαδική ασφάλιση

• Έξτρα παροχές για τα παιδιά που γεννιούνται και τις νέες μητέρες

• Γιορτή και δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων την περίοδο των γιορτών