jotis.gr

Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Ο έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στην εταιρία ΓΙΩΤΗΣ διασφαλίζεται από την ύπαρξη ανεξάρτητου τμήματος ελέγχου ποιότητας, υπαγόμενο στην διεύθυνση του εργοστασίου. Συνολικά, αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό δώδεκα ατόμων (χημικοί, επιστήμονες τροφίμων και τεχνολόγοι τροφίμων). Έχει στη διάθεσή του δύο κεντρικά εργαστήρια (ένα στο εργοστάσιο στην Αθήνα και ένα στο εργοστάσιο στο Αγρίνιο) και επιπλέον τέσσερα μικρότερα εργαστήρια ελέγχου και σταθμούς εργασίας, σε κάθε παραγωγικό χώρο.

Στόχος του τμήματος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος ελέγχεται συνολικά η ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία, με σημείο αφετηρίας τους προμηθευτές της εταιρίας, μέσω ενός πολύ αυστηρού πλάνου επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων τους, καθώς και με ελέγχους και συχνότατες αναλύσεις των παραλαμβανόμενων από αυτούς πρώτων υλών. Στη συνέχεια, ελέγχονται επί 24ώρου βάσεως οι ακολουθούμενες διεργασίες παραγωγής, τόσο αναφορικά με την εφαρμοζόμενη ορθή βιομηχανική και υγιεινή πρακτική της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διακίνησης των πρώτων υλών, των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, όσο και αναφορικά με τη συνεχή δειγματοληψία και ανάλυση των παραγομένων προϊόντων, βάση ενός αυστηρότατου πλάνου ελέγχου.

Στα εργαστήρια του ποιοτικού ελέγχου, πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός οργανοληπτικών ελέγχων από ομάδα εκπαιδευμένων δοκιμαστών, ώστε η ποιότητα να διατηρείται αναλλοίωτη με το πέρασμα του χρόνου και ταυτόχρονα διενεργούνται σειρά φυσικοχημικών ελέγχων, κυρίως με την βοήθεια εργαστηριακών συσκευών όπως pH-μετρα, μετρητές ιξώδους και υφής, μετρητές υγρασίας, ενεργότητας νερού και μετρητές δείκτη διάθλασης και άλλα, αλλά και πολύ πιο εξελιγμένων οργάνων ελέγχου, όπως οι αυτόματοι μετρητές σύστασης, τα φασματόμετρα NMRMiniSpec και FT-IRanalyzer ή οι μετρητές Rancimat, για τον έλεγχο της οξειδωτικής αντοχής των λιπαρών υλών και Chopin Alveograph για τον έλεγχο των αλευρών. Ταυτόχρονα με την χρήση γρήγορων τεχνικών Petrifilm, γίνεται συνεχής παρακολούθηση των μικροβιολογικών δεικτών υγιεινής.

Μεγάλη αξία δίνει η εταιρία όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην πρόληψη. Ως εκ τούτου, εκπονεί ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σε ευρεία θεματολογία, όπως υγιεινή στην παραγωγή και την τεχνική υποστήριξη, νέες τεχνικές ελέγχου, εξέλιξη των στελεχών παραγωγής και ελέγχου κλπ. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό ενημερώνεται διαρκώς για τις αλλαγές στην νομοθεσία τροφίμων και τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφών, αναθεωρώντας, όποτε χρειάζεται, καταλλήλως, τη μελέτη ασφάλειας τροφών της εταιρίας.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα, όμως, που διαθέτει η εταιρία στο θέμα ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της είναι το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (Hellenic Research & Innovation Center, http://hric.gr/), το οποίο είναι η εξέλιξη των χημικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων σε έναν ανεξάρτητο φορέα και το οποίο παραδόθηκε στις αρχές του 2017. Υποστηρίζεται από επιστημονικό προσωπικό 9 ατόμων, εκ των οποίων τέσσερις είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και δύο με μεταπτυχιακό τίτλο, με περισσότερες από σαράντα δημοσιεύσεις συνολικά, σε περιοδικά και βιβλία, με έμφαση κυρίως στην τεχνολογία και ασφάλεια τροφίμων. Το ινστιτούτο στεγάζει εργαστήρια Μικροβιολογικών αναλύσεων και Ενόργανης Ανάλυσης, εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, στα νέα κτίρια, πέρα από τις κλασικές αναλυτικές τεχνικές, λαμβάνουν χώρα οι εφαρμογές:

Αέρια χρωματογραφία / φασματοσκοπία μάζας GC-MS/ECD, Αέρια χρωματογραφία / φασματοσκοπία μάζας σε σειρά GC-MS/MS, GC-FID/NPD και Υγρή χρωματογραφία/ φασματοσκοπία μάζας σε σειρά LC-MS/MS, με σκοπό την ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και για την ανάλυση μετανάστευσης των υλικών συσκευασίας στα τρόφιμα, αλλά και τη μέτρηση αφλατοξινών και μυκοτοξινών:

 • RT–PCR με σκοπό την ανάλυση για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMO).
 • ELISA για αναλύσεις επιμολυντών (Μυκοτοξίνες, αλλεργιογόνα κ.α.).
 • Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC – DAD/FLD/RID) για μετρήσεις βιταμινών, συντηρητικά, αφυλατοξίνη Μ1, σάκχαρα σε σιρόπια και γλυκοζίτες στεβιόλης.
 • ICP-MS για στοιχειομετρικό προσδιορισμό μετάλλων και βαρέων μετάλλων.
 • Kjedhal Buchi & Soxhlet για προσδιορισμό πρωτεϊνών & ανάλυση λιπαρών οξέων.
 • Ενζυμικές Αναλύσεις για παραμέτρους όπως Γλυκόζη, Ζάχαρη, Λακτόζη και άλλα σάκχαρα.
 • Μικροβιολογικές Αναλύσεις Βιταμινών.
 • VIDAS: Αυτόματος Πολυπαραμετρικός Αναλυτής για Ανίχνευση Παθογόνων Μικροοργανισμών.
 • Φασματοσκοπία Εγγύς Υπερύθρου FT-NIR για ελέγχους ποιοτικής και ποσοτικής ταυτοποίησης συνταγών.
 • TEMPO για την ταχεία καταμέτρηση της αλλοίωσης μικροοργανισμών και παθογόνων.
 • Αυτοματοποιημένος αναλυτής κυτταρομετρηκής ροής (Bactiflow AES) για ταχεία μικροβιολογική εξέταση και RT-PCR για την ταχεία ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων.
Ρυθμίσεις cookies