Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για τη ΓΙΩΤΗΣ, εταιρεία είναι οι άνθρωποι. Η αφοσίωση, η εργατικότητα, το ήθος και η δέσμευσή τους σε ύψιστες ποιοτικές αξίες, συμβάλλουν στη γεμάτη επιτυχίες, μακρόχρονη πορεία της εταιρείας. Από την πλευρά της η ΓΙΩΤΗΣ, που σήμερα απασχολεί περισσότερα από 350 άτομα, φροντίζει ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να είναι άρτια καταρτισμένο, υποστηρίζοντας την εκπαίδευσή τους με εξειδικευμένα σεμινάρια ή/και μεταπτυχιακές σπουδές. Παράλληλα, προωθεί το πνεύμα ομαδικότητας και τη στενή συνεργασία, θέτοντας κοινούς στόχους στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την προώθηση των προϊόντων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα τμήματα της εταιρείας (Έρευνας και Ανάπτυξης, Ποιοτικός Έλεγχος, Παραγωγή, Προμήθειες, Διακίνηση, Πωλήσεις, Εξαγωγές, Marketing, Οικονομικές υπηρεσίες, Ιατρική Ενημέρωση) να συμπορεύονται προς τη διαρκή αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Η ΓΙΩΤΗΣ, αναγνωρίζοντας ότι το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτήν, επενδύει καθημερινά στη διασφάλιση ενός καλού, ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος και επιβραβεύει τους ανθρώπους της με μία σειρά από παροχές, όπως:

  • Ετήσιο πριμ παραγωγικότητας,                                                            
  • Ετήσια επιβράβευση καλύτερων εργαζομένων,
  • Τράπεζα αίματος για τους εργαζόμενους,
  • Ομαδική ασφάλιση,
  • Έξτρα παροχές για τις νέες μητέρες και τα παιδιά που γεννιούνται και
  • Εκδηλώσεις και δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων, την περίοδο των γιορτών.

 

*Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@jotis.gr ή στο fax 210 57 69 101.