Τι είναι η μαγιά στιγμής και ποια η σχέση της με τη φρέσκια μαγιά;

Τι είναι η μαγιά στιγμής και ποια η σχέση της με τη φρέσκια μαγιά;

Η μαγιά στιγμής είναι προϊόν αποξήρανσης της φρέσκιας μαγιάς, γεγονός που την καθιστά πολύ εύχρηστη, εύκολα συντηρήσιμη και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αναλογία της μαγιάς στιγμής με τη φρέσκια μαγιά είναι 1:3 (δηλαδή 1 μέρος μαγιάς στιγμής αντιστοιχεί σε 3 μέρη φρέσκιας, 8 γρ. μαγιάς στιγμής αντιστοιχούν σε 24 γρ. φρέσκιας).

Ρυθμίσεις cookies