Το προϊόν έχει λήξει, μπορώ ακόμα να το καταναλώσω;

Το προϊόν έχει λήξει, μπορώ ακόμα να το καταναλώσω;

Η ημερομηνία λήξης είναι ο χρόνος μέχρι τον οποίο ο κατασκευαστής εγγυάται πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά ποιότητας. Η Εταιρία ΓΙΩΤΗΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί τη χρήση του προϊόντος μετά την ημερομηνία λήξεως.

Ρυθμίσεις cookies