Οι άλλες τροφές

Οι άλλες τροφές

Το γάλα είναι η κύρια και αποκλειστική τροφή για το βρέφος τους πρώτους 4-6 μήνες της ζωής του. Όταν οι άλλες τροφές μπαίνουν στο διαιτολόγιο του βρέφους δεν πρέπει να διώχνουν ολότελα το γάλα. Από τον 5ο ή τον 7ο μήνα, το γάλα είναι ακόμη η κύρια τροφή του βρέφους, αλλά δεν είναι η αποκλειστική. Το βρέφος θα παίρνει τόσο από τις άλλες τροφές, ώστε να μπορεί να συμπληρώνει το φαγητό του με λίγο γάλα, μέχρι 100 γραμμάρια.

Ρυθμίσεις cookies