Εγκαταστάσεις / Υποδομές

Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αθήνα καταλαμβάνουν 30.000 τ.μ. και διαθέτουν τους πιο σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης.

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός που έλαβε χώρα την τελευταία δεκαετία, περιλαμβάνει κτιριακές επεκτάσεις, αγορά νέων γραμμών παραγωγής και νέες συσκευαστικές μηχανές:

  • Για την παραγωγή βρεφικών τροφών (ανάμιξη και θερμική επεξεργασία, ξήρανση σε τύμπανα και συσκευασία).
  • Για την παραγωγή και συσκευασία παραδοσιακών, αλλά και σύγχρονων προϊόντων, με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, ελέγχου βάρους και ελέγχου ύπαρξης ξένων σωμάτων.
  • Για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και σοκαλατοποιίας.
  • Για την πλήρη αυτοματοποίηση παραλαβής και μεταφοράς πρώτων υλών, παραγωγής βρεφικών τροφών, προϊόντων σοκολάτας και μιγμάτων, παρασκευής γλυκισμάτων και προϊόντων μαγειρικής.
  • Για την παραγωγή και συσκευασία γλυκισμάτων ψυγείου, χωρίς τη χρήση συντηρητικών.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό για την ποσοτική ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφών, αλλά και για την επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας και παραγωγής.

Από το 1995, όλα τα δεδομένα της εταιρίας καταχωρούνται και επεξεργάζονται σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων ελέγχου ποιότητας και προδιαγραφών, για την παρακολούθηση της πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της και την ολοκληρωμένη εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας προϊόντων.

Το 2004, ολοκληρώθηκε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα (Mantis), το οποίο χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως πρότυπο ερευνητικό έργο. To ολοκληρωμένο αυτό λογισμικό, λειτουργεί ως υποβοηθητική πλατφόρμα του ERPSAP και καλύπτει το πλήρες φάσμα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και σχεδιασμού προϊόντων.

Το 2012, η εταιρία προχώρησε σε επένδυση απόκτησης νέας αποθήκης στη Μάνδρα Αττικής, συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ. και δυναμικότητας 9.000 παλετοθέσεων.

H εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, συνεχίζοντας να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τo 2015 την κατασκευή του νέου της εργοστασίου στο Αγρίνιο, συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ.

Με τις νέες της εγκαταστάσεις, η εταιρία αύξησε σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα, ενώ ενίσχυσε την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία της περιοχής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η διεύθυνση «Έρευνας & Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας» αποτελείται από τέσσερα εργαστήρια: Ελέγχου Ποιότητας, Μικροβιολογικών Αναλύσεων, Ενόργανης Ανάλυσης και Έρευνας & Ανάπτυξης. Τα εργαστήρια στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.500 τ.μ., είναι εξοπλισμένα με αναλυτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επανδρωμένα με εξειδικευμένους επιστήμονες.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας, 1350 τ.μ. όπου στεγάζεται το “Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας”, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα και τη δυναμική για αύξηση των ελέγχων, που πραγματοποιεί για τις Βιομηχανίες Τροφίμων.

Ρυθμίσεις cookies