Δυσανεξία στη λακτόζη

Δυσανεξία στη λακτόζη

Τι είναι η δυσανεξία στη λακτόζη;

Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό ως έχει, αλλά πρέπει να διασπαστεί σε γλυκόζη και γαλακτόζη μέσω του ένζυμου λακτάση. Η λακτάση βρίσκεται στην εξωτερική μεμβράνη της ψυκτροειδούς παρυφής των επιθηλιακών κυττάρων του εντερικού βλεννογόνου. Έλλειψη της λακτάσης μπορεί να υπάρχει συγγενώς, ή να προκληθεί από αλλοιώσεις του εντερικού βλεννογόνου λόγω μιας γαστρεντερικής λοίμωξης. Μπορεί δε, να είναι μερικής ή πλήρης. Με την έλλειψη της λακτάσης, η λακτόζη παραμένει αδιάσπαστη και δεν μπορεί να απορροφηθεί, με αποτέλεσμα αφενός να προκαλείται οσμωτική διάρροια, με αυξημένη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών και αφετέρου να συναθροίζεται στο έντερο, να υποβάλλεται σε ζυμώσεις από εντερικά βακτήρια και να προκαλείται αυξημένη παραγωγή αερίων με μετεωρισμούς και κοιλιακό άλγος.

Ρυθμίσεις cookies