Τι είναι τα LC-PUFA'S με τα οποία είναι εμπλουτισμένα τα Βρεφικά γάλατα;

Τι είναι τα LC-PUFA'S με τα οποία είναι εμπλουτισμένα τα Βρεφικά γάλατα;

Τα Μακράς Αλύσου Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids, LC – PUFA'S), σημαντικά συστατικά του μητρικού γάλακτος, είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη του βρέφους. Τα κυριότερα αυτών είναι τα:

  • Αραχιδονικό οξύ C20:4ω6 (ΑΑ), πρόδρομος του οποίου είναι το γ-λινολενικό οξύ C18:3ω6
  • Δυο εικοσαεξενικό οξύ C22:6ω3 (DHA)

Αυτά τα συστατικά των λιπιδίων είναι σημαντικά διότι:

  • Αποτελούν σημαντικούς δομικούς λίθους των κυτταρικών μεμβρανών.
  • Είναι ζωτικά στοιχεία της βιοσύνθεσης διαφόρων ορμονοειδών (πχ. προσταγλαδίνες, θρομβοξάνια και λευκοτριένια).
  • Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι ο εμπλουτισμός της βρεφικής δίαιτας με ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη του συστήματος της όρασης.
  • Τα ω-3 αλλά και ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, είναι απαραίτητα για την κανονική ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Έχει αποδειχτεί ότι τα νεογέννητα έχουν μειωμένη ικανότητα παραγωγής αυτών των συστατικών (και ειδικά όταν τα βρέφη είναι πρόωρα γεννημένα), με αποτέλεσμα να χρειάζονται εξωγενή χορήγηση.
  • Το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη πηγή των ω3 και ω6 λιπαρών οξέων. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι διάφορες διατροφικές συνήθειες της μητέρας επηρεάζουν την περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων που ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα.
Ρυθμίσεις cookies