Τι είναι τα LC-PUFA'S με τα οποία είναι εμπλουτισμένα τα Βρεφικά γάλατα;

Τι είναι τα LC-PUFA'S με τα οποία είναι εμπλουτισμένα τα Βρεφικά γάλατα;

Τα Μακράς Αλύσου Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids, LC – PUFA'S), σημαντικά συστατικά του μητρικού γάλακτος, είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη του βρέφους. Τα κυριότερα αυτών είναι τα:

  • Αραχιδονικό οξύ C20:4ω6 (ΑΑ), πρόδρομος του οποίου είναι το γ-λινολενικό οξύ C18:3ω6
  • Δυο εικοσαεξενικό οξύ C22:6ω3 (DHA)

Αυτά τα συστατικά των λιπιδίων είναι σημαντικά διότι:

  • Αποτελούν σημαντικούς δομικούς λίθους των κυτταρικών μεμβρανών.
  • Είναι ζωτικά στοιχεία της βιοσύνθεσης διαφόρων ορμονοειδών (πχ. προσταγλαδίνες, θρομβοξάνια και λευκοτριένια).
  • Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι ο εμπλουτισμός της βρεφικής δίαιτας με ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη του συστήματος της όρασης.
  • Τα ω-3 αλλά και ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, είναι απαραίτητα για την κανονική ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Έχει αποδειχτεί ότι τα νεογέννητα έχουν μειωμένη ικανότητα παραγωγής αυτών των συστατικών (και ειδικά όταν τα βρέφη είναι πρόωρα γεννημένα), με αποτέλεσμα να χρειάζονται εξωγενή χορήγηση.
  • Το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη πηγή των ω3 και ω6 λιπαρών οξέων. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι διάφορες διατροφικές συνήθειες της μητέρας επηρεάζου την περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων που ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα.