Τι είναι το τροποποιημένο άμυλο και ποιά η σχέση του με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα;

Τι είναι το τροποποιημένο άμυλο και ποιά η σχέση του με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα;

Το τροποποιημένο άμυλο δεν έχει καμία σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ο χαρακτηρισμός «τροποποιημένο» οφείλεται στην ειδική επεξεργασία του αμύλου, που το καθιστά ικανό να πήζει χωρίς βράσιμο.

Ρυθμίσεις cookies