23/12/2022 - Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. προωθεί την καινοτομία στη Βιομηχανία Τροφίμων, συντονίζοντας το αειφόρο ερευνητικό έργο BIOALGAFOOD

23/12/2022 - Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. προωθεί την καινοτομία στη Βιομηχανία Τροφίμων, συντονίζοντας το αειφόρο ερευνητικό έργο BIOALGAFOOD

Ρόλο συντονιστή σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό έργο ανέλαβε η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προώθηση της καινοτομίας στη Βιομηχανία Τροφίμων, σε συνεργασία με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Στόχος είναι όχι μόνο η ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, όπως και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Το έργο, με την ονομασία BIOALGAFOOD (https://bioalgafood.gr/), πραγματοποιήθηκε σε σύμπραξη  με τους φορείς ΙΝΑΛΕ, CHC και KEFISH, με στόχο την -για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο- ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο ειδών μακροφυκών από την ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα. Τα παράγωγα των καλλιεργειών αυτών θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων, που θα έχουν βιολογική δράση και ελληνική ταυτότητα.

Τα αποτελέσματα του έργου, που είχε διάρκεια 53 μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μεταξύ των στόχων που επιτεύχθηκαν είναι και οι παρακάτω:

  • Καλλιεργήθηκαν σε βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες τα μακροφύκη ροδοφύκος Chondracanthus teedii και χλωροφύκος Ulva rigida.
  • Αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες εκχύλισης και μεταποίησης της βιομάζας των φυκών για την παραγωγή πολυσακχαριτών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές καταλληλόλητας.
  • Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν σε πιλοτική κλίμακα νέα προϊόντα τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, αξιοποιώντας τα εκχυλισμάτων των μακροφυκών. Τα νέα προϊόντα χαρακτηρίζονται από χαμηλά λιπαρά και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.
Ρυθμίσεις cookies