Πότε το γάλα είναι ακατάλληλο

Αν αντιληφθείτε ότι το γάλα δεν ρέει εύκολα ή διαπιστώσετε κάποια κομμάτια, αυτό είναι ένδειξη ότι είναι χαλασμένο. Αν αντιληφθείτε την οποιαδήποτε διαφορά στην γεύση καλύτερα να το πετάξετε. Όταν η χάρτινη συσκευασία είναι διογκωμένη ή φουσκωμένη, πιθανόν το γάλα να μην έχει διατηρηθεί σωστά.