ΕnerMan

Μέσω του ΕnerMan θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης της ενεργειακής βιωσιμότητας μέσω συλλογής δεδομένων από τη βιομηχανία όπου θα γίνεται ολιστική  επεξεργασία αυτών για να δημιουργηθούν ειδικές μετρήσεις ενεργειακής βιωσιμότητας. Oι τιμές θα χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των ενεργειακών τάσεων χρησιμοποιώντας μοντέλα κόστους για βιομηχανικές διαδικασίες, εξοπλισμό και ενέργεια. Η εφαρμογή της μηχανής πρόβλεψης EnerMan (βασισμένη σε ψηφιακά δίδυμα), θα δώσει τη δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας όταν πραγματοποιούνται εργοστασιακές αλλαγές στον εξοπλισμό και τη γραμμή παραγωγής.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Ρυθμίσεις cookies