Οδηγίες για την χρήση των φαρμάκων

Οδηγίες για την χρήση των φαρμάκων

Τα φάρμακα που χορηγούνται από τον γιατρό σας, είναι χρήσιμα μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φάρμακα που σας χορήγησαν ή σας σύστησαν άλλα άτομα, εκτός από τον γιατρό σας. Αν έχετε ερωτηματικά για τις πληροφορίες που αφορούν σε φάρμακα που σας χορηγήθηκαν ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση, μην διστάζετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό σας.

Για να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά τα φάρμακα που σας χορηγήθηκαν, πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες που δόθηκαν από το γιατρό σας. Αν στην διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα από την χορήγηση των φαρμάκων, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή απευθυνθείτε στο εφημερεύον Νοσοκομείο.

Μην χρησιμοποιείτε φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης για την ασφαλή χρήση τους. Μην διατηρείτε τα φάρμακα σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Μπορεί να αλλοιωθούν και να μην είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Διατηρείτε τα φάρμακα σε ασφαλή σημεία και πάντα μακριά από τα παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Δηλητηριάσεων λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως στο τηλέφωνο 2107793777 και σας παρέχει πληροφορίες σε περιπτώσεις τοξικών επιδράσεων.